Si igitur non est aliqua diversa substantia
praeter natura consistentes,
physica erit prima scientia
Arystoteles ze Stagiry

:.: :.: :.: :.: :.:

strona główna :.: opracowania :.: zadania :.: encyklopedia :.: download :.: linki :.: kontakt
Janusz B. Kępka

Drogi internauto! Dotarłeś do niezwykłego miejsca, w którym spotkasz wiedzę, jaką nie łatwo pojąć, a która wykracza daleko poza poziom "zwykłej" nauki o fizyce.

Poniżej, w specjalnej części serwisu iwiedza.net prezentuję niezwykle ciekawą książkę
autorstwa dr Janusza B. Kępki.

Tak zakres, jak i sposób prezentowania podstawowych w tej książce zagadnień fizyki, daleko odbiegają od rutynowych schematów podręcznikowych i większości publikacji naukowych.
Książka jest jednak napisana w taki sposób, że z rozumienie treści tej książki nie powinno sprawiać większych kłopotów przeciętnemu absolwentowi szkół średnich różnych. Książka zmusza do myślenia i dyskusji. To doskonały materiał dla osób poszukujących nieszablonowych rozwiązań "standardowych" problemów w fizyce.

Serdecznie zapraszam do lektury i dyskusji.


Pełna wersja książki
(.pdf 2,24 MB)

Ruch absolutny i względny
(Absolute and Relative Motion)

I. Paradoksy i dowody
Paradoksy Zenona z Elei
Transformacje Galileo Galilei
Arystotelesowski dowód św. Tomasza z Akwinu na istnienie Boga
Janusza B. Kępki dowód na istnienie Szatana

II. Dynamika
Zagadnienia wstępne
Dynamika Arystotelesa
Dynamika Galileo Galilei

Dynamika Isaaca Newtona
II zasada dynamiki I. Newtona
Prawo grawitacji

Dynamika Janusza B. Kępki
Dynamika nieliniowa,
moment energii,
siły samoistne,
prawo grawitacji Isaaca Newtona...,
prawo elektryczności Charlesa Coulomba,

wahadło proste,
invers-dynamika.

III. Ruch w ośrodku materialnym
Prawo Stokesa
Ciśnienie i opór ośrodka materialnego
Fale uderzeniowe Macha

IV. Ruch absolutny ciał materialnych
Układy inercjalne i nieinercjalne
Efekt Coriolisa
Wahadło Foucault
Efekt żyroskopowy
Promieniowanie Czerenkowa

V. Fizyka kwantowa
Równanie Maxa Plancka
Masy kwantowe
Efekt Comptona
Bomba atomowa a bomba wodorowa
Prawo elektryczności Janusza B. Kępki

VI. Rozpad i synteza układów materialnych
Uwagi wstępne
Rutheforda-Soddy'ego prawo rozpadu promieniotwórczego
Janusza B. Kępki prawo rozpadu promieniotwórczego
Janusza B. Kępki prawo syntezy

VII. Światło w Kosmosie
Zagadnienia wstępne
Eksperyment Galileo Galileie
Eksperyment Ole Roemera
Eksperyment Jamesa Bradleya
"Expanding Cosmos". Prawo Hubble'a
Eksperyment Michelsona-Morleya
"Skrócenie" Fitzgeralda-Lorentza
Transformacje Lorentza - "przekształcenia Einsteina-Lorentza"
Eksperyment Kennedy'ego-Thorndike'a
Eksperyment Lattesa
Analiza eksperymentu Michelsona-Morleya

VIII. Ruch absolutny i względny
Uwagi wstępne

Transformacje Janusza B. Kępki
Nieruchomy układ absolutny
Poruszający się układ absolutny
Ruch wzajemny
Prędkość niezmiennicza

Układ przestrzenny obserwatora
G-transformacja
L-transformacja
H-transformacja
Z-transformacja

IX. Efekt Dopplera
Układ punktowy obserwatora
Poruszające się źródło drgań
Podwójny efekt Dopplera

X. Układ planetarny
Teoria heliocentryczna
Centrum Wszechświata

Teoria geocentryczna "problem Platona"
Ruch planet według Arystotelesa ze Stagiry
System geocentryczny Apoloniusza-Hipparcha
System geocentryczny Klaudiusza Ptolemeusza

System heliocentryczny Mikołaja Kopernika z Torunia
System geo-heliocentryczny Tycho Brahe
System eliptyczny Johannesa Keplera
System heliocentryczny Janusza B. Kępki

XI. Nauki tajemne
Piramidiotologia
Gwiazdiotologia

XII. Nauki urojone
Fiki-miki matematyki

Liczby, liczby.
Rozwiązania urojone
Plusy prostopadłe do minusów
Co to jest parabola?

Albert Einstein
Teoria barana
Małpi gaj to nie raj
Globalne ogłupianie (się) narodów

Artykuły
Efekt Sagnaca
Abberacja astronomiczna
Czarne Dziury
Elektrony, kwanty, fotony
Głos w dyskusji "Fotonowo zelektryzowany" do artykułu "Inne spojrzenie na budowę materii"

:...:...:...: :...:...:...: