godzina...

.
Dynamika


Zadanie

 1. Siła F=10N nadaje wózkowi o masie m1=20kg pewne przyspieszenie. Jaka siła nada to samo przyspieszenie, jeśli na wózek położymy dodatkowo m=10kg ładunku?

 2. Samolot podczas lądowania hamuje na pasie lotniska z opóźnieniem

   
  pod wpływem siły hamulców F1=2500kN. Jaką dodatkową siłą wsteczną muszą działać silniki, aby opóźnienie wynosiło 3. Skrzynia o masie m=100kg pod wpływem siły F porusza się po torze poziomym z przyspieszeniem

  .
  Zakładając, że siła oporu wynosi F1=800N, oblicz wartość siły F.

 4. Próbując wyznaczyć masę pewnego ciała w kabinie satelity krążącego po orbicie (ciała znajdują się tam w stanie nieważkości) pociągnięto je siłomierzem i spowodowano ruch jednostajnie przyspieszony. Pod wpływem siły F=16N ciało to przebyło odcinek s=4m w czasie t=2s. Jaka była masa ciała?

 5. Samochód o masie m=800kg ruszył z miejsca i osiągnął w ciągu t=20s prędkość

  .
  Oblicz działającą na niego siłę.

 6. Wózek o masie m=2kg poruszał się po torze płaskim bez tarcia z prędkością

  .
  Po przyłożeniu siły hamującej zatrzymał się, przebywając odcinek s=8m. Jaka była wartość siły hamującej?

 7. Ciało o masie m=10kg ruszyło z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym i w ciągu siódmej sekundy ruchu przebyło drogę s=39m. Oblicz siłę działającą na to ciało.

 8. Do ciała o masie m=2 kg poruszającego się z prędkością 

   
  przyłożono hamującą siłę F=6N. Ile czasu musi działać ta siła, aby prędkość zmalała do 1/4 wartości początkowej?

 9. Człowiek o masie m=80kg naciska na podłogę windy siłą F=700N. Jakim ruchem porusza się winda? Oblicz jej przyspieszenie.

 10. Człowiek naciska na podłogę windy siłą F1=500N, jeśli winda jest w spoczynku, natomiast siłą F2=550N, jeśli winda rusza. Jakie jest przyspieszenie windy?

 11. Kulka o masie m1=2kg porusza się z prędkością

  .
  Z jaką prędkością musiałby poruszać się owad o masie m2=1g oraz statek o masie m3=100000t, aby ich pędy miały takie same wartości jak pęd kulki?

 12. Autobus o masie m=10000kg poruszał się z taką prędkością, że jego pęd wynosił

  .
  Jaką dodatkową siłą należy podziałać na autobus, aby w ciągu t=32s osiągnął prędkość


 13. Na wózku o masie m1=200kg stał człowiek o masie m2=50kg. Układ poruszał się z prędkością

  .

  Z jaką prędkością względem wózka musi wyskoczyć człowiek, żeby prędkość wózka zmalała do połowy wartości początkowej?

 14. Autobus porusza się po łuku o promieniu r=200m z prędkością

  .

  Jaka siła dośrodkowa działa na człowieka o masie m=75kg?

 15. Motocyklista porusza się z prędkością

   
  na zakręcie o promieniu R=100m. Oblicz kąt w stosunku do pionu, pod jakim pochyla się motocyklista oraz siłę nacisku na jezdnię, przy założeniu, że masa motocyklisty wraz z pojazdem wynosi m=200kg.

 16. Samochód o masie m=1000kg porusza się z prędkością


  po wypukłym moście o promieniu krzywizny R=200m. Jaka jest siła nacisku samochodu na jezdnię w najwyższym punkcie mostu.

 17. Po torze poziomym ciągnięto ciało o masie m=2kg ruchem jednostajnym. Jaką siłę wskazywałby siłomierz, gdyby ruch odbywał się z tarciem (m=0,2), a jaką bez tarcia?

 18. Na poziomym torze nadano ciału prędkość 

  .
  Ciało zatrzymało się po przebyciu drogi s=8m. Jaki jest współczynnik tarcia ciała o podłoże?

 19. Na górze równi o wysokości h=1m i kącie nachylenia a=30° ustawiono ciało. Ciało zsunęło się bez tarcia. Oblicz czas ruchu i prędkość końcową.

 20. U podnóża równi o kącie nachylenia a=30° nadano ciału prędkość

   

  skierowaną do góry równi. Współczynnik tarcia ciała o równię m=0,2. Po jakim czasie ciało wróci do podstawy równi?2006 iwiedza