Wzory - praca, moc, energia

F - siła
W - praca
P - moc
s - przemieszczenie
α - kąt jaki tworzy siła F i wektor przemieszczenia s
t - czas
m - masa
v - prędkość
g - przyśpieszenie ziemskie
h - wysokość na jakiej znajduje się ciało
k - współczynnik proporcjonalności sprężyny
x - wydłużenie sprężyny
Ek - energia kinetyczna
Ep - energia potęcjalna
Eps - energia potęcjalna sprężystości
Eu- energia uzyskana
Ew - energia włożona
η - sprawność

W = Fs cosα

wzór na pracę

wzór na moc

wzór na energię kinetyczną

wzór na energię potencjalną

wzór na energię potencjalną sprężystości

wzór na sprawność, energie w tym wzorze możemy zastąpić także pracą lub mocą