Kinematyka - wzory

s - przebyta droga
t - czas ruchu
v - prędkość
v0 - prędkość początkowa
vk - prędkość końcowa
a - przyśpieszenie
x0 - odległość od początku układu odniesienia
x(t) - przemieszczenie w czasie t od początku układu odniesienia

wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym

wzór na przemieszczenie ciała od początku układu odniesienia w ruchu jednostajnym

wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszonym bez prędkości początkowej

wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszonym z prędkością początkową

wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym z prędkością początkową

wzór na przemieszczenie ciała od początku układu odniesienia w ruchu jednostajnie przyśpieszonym

wzór na przemieszczenie ciała od początku układu odniesienia w ruchu jednostajnie opóźnionym

wzór na prędkość końcową (po czasie t) w ruchu jednostajnie przyśpieszonym

wzór na prędkość końcową (po czasie t) w ruchu jednostajnie opóźnionym

Ruch po okręgu

  - kąt zatoczony przez ciało
 - początkowa prędkość kątowa
 - prędkość kątowa
 - przyśpieszenie kątowe
 - zmiana (różnica między największą a najmniejszą wartością np. prędkości)
t - czas ruchu
s - przebyta droga
v - prędkość liniowa
as - przyśpieszenie styczne
ad - przyśpieszenie dośrodkowe
r - promień
f - częstotliwość obrotów
n - ilość obrotów

wzór na drogę przebytą przez ciało

wzór na prędkość liniową

wzór na drogę kątową w ruchu jednostajnym po okręgu

wzór na prędkość kątową w ruchu jednostajnie przyśpieszonym po okręgu z

wzór na prędkość kątową w ruchu jednostajnie opóźnionym po okręgu z

wzór na przebytą drogę kątową

wzór na prędkość kątową

wzór na przyśpieszenie dośrodkowe

wzór na przyśpieszenie styczne

wzór na przyśpieszenie w ruchu po okręgu, będące sumą wektorową ad i as

wzór na prędkość kątową w ruchu jednostajnym po okręgu i średnią prędkość kątową w ruchu jednostajnie przyśpieszonym po okręgu

wzór na przyśpieszenie kątowe w ruchu po okręgu

wzór na drogę kątową w ruchu jednostajnie przyśpieszonym po okręgu z

wzór na drogę kątową w ruchu jednostajnie opóźniony po okręgu zKINEMATYKA - rzuty

h - wysokość, na której znajduje się ciało
t - czas ruchu
g - przyśpieszenie ziemskie
v0 - prędkość początkowa
y(t) - przemieszczenie w czasie t od początku układu odniesienia w ruchu pionowym

wzór, dzięki któremu obliczmy przebytą drogę w spadku swobodnym ciała

wzór, dzięki któremu obliczamy przemieszczenie ciała od początku układu współrzędnych w rzucie pionowym w górę.

wzór na maksymalną wysokość w rzucie pionowym w górę z prędkością początkową v0

wzór na zasięg w rzucie poziomym

wzór na zasięg w rzucie ukośnym

wzór na wysokość maksymalną w rzucie ukośnym.