Fizyka - Elementy optyczne
Nazwa
Opis
Zapis matematyczny
Pryzmat Bryła z przezroczystej substancji o przekroju trójkątnym, załamująca, odbijająca lub rozszczepiająca wiązki światła d=a1+a2e
a1 - kąt padania
a2 - kąt wyjścia
e - kąt łamiący pryzmatu
Soczewka skupiająca Jest to soczewka, dla której wiązka promieni równoległych po przejściu przez soczewkę skupia się w jej ognisku. 1/f = (n-1) (1/r1+1/r2 )
gdzie:
n - wpólczynnik załamania materiału soczewki względem ośrodka zewnętrznego
r1, r2 - promienie krzywizny
powierzchni ograniczających soczewkę
f - odległość ogniskowa soczewki
x, y - odległość przedmiotu i obrazu od środka soczewki
1/f = 1/x + 1/y
f dodatnie - soczewka skupiająca
f ujemne - soczewka rozpraszająca
y ujemne - obraz pozorny
r dodatnie - powierzchnia wypukła
r ujemne - powierzchnia wklęsła
Soczewka rozpraszająca Jest to soczewka, dla której wiązka promieni równoległych staje się rozbieżna po przejściu przez soczewkę, zaś w ognisku soczewki skupiają się przedłużenia promieni wychodzących. p=1+d/f
gdzie:
p - powiększenie
d - odległość dobrego widzenia
f - ogniskowa
Lupa Obraz powstaje w odległości dobrego widzenia d. Jest to obraz pozorny i powiększony. p=1+d/f
gdzie:
p - powiększenie
d - odległość dobrego widzenia
f - ogniskowa
Mikroskop Przyrząd optyczny powiększający, służący do obserwacji bardzo małych obiektów. Składa się z obiektywu i okularu. p = ( I d ) / ( f1 f2 )
gdzie:
p - powiększenie
I - odległość od okularu do objektywu
d - odległość dobrego widzenia
f1 - ogniskowa okularu
f2 - ogniskowa obiektywu

Ilustracje:


Pryzmat


Soczewka skupiająca


Soczewka rozpraszająca


Lupa


Mikroskop