godzina...

Szereg elektrochemiczny metali
Metal
w
Eo (V)
Antymon Sb +0,2
Bar Ba -2,90
Beryl Be -1,70
Bizmut Bi +0,23
Cez Cs -3,021
Chrom Cr -0,90
Cynk Zn -0,763
Cyna Sn -0,141
Gal Ga -0,56
Glin Al -1,698
Ind In -0,33
Iryd Ir

+1,15

Itr Y -2,37
Kadm Cd -0,402
Kobalt Co -0,277
Lantan La -2,52
Lit Li -3,036
Magnez Mg -2,361
Mangan Mn -1,18
Miedź Cu +0,335
Molibden Mo -0,20
Niob Nb -1,1
Nikiel Ni -0,257
Ołów Pb -0,135
Osm Os +0,85
Pallad Pd +0,915
Platyna Pt +1,188
Potas K -2,92
Rad Ra -2,92
Rtęć Hg +0,796
Rubid Rb -2,97
Ruten Ru +0,45
Sód Na -2,715
Srebro Ag +0,799
Stront Sr -2,89
Tal Tl -0,33
Wapń Ca -2,84
Wodór H 0
Złoto Au +1,83
Żelazo Fe -0,44

w - ładunek jonu powstającego w roztworze
Eo - standardowy potencjał elektrochemiczny reakcji Mw+ + we- -> M w roztworze wodnym względem normalnej elektrody wodorowej (M - metal)

 

2008 iwiedza