godzina...

.
Prawo ArchimedesaPrawo Archimedesa

W ujęciu Archimedesa prawo to brzmi następująco:

każde ciało zanurzone w cieczy traci pozornie na ciężarze tyle, ile wynosi ciężar cieczy wypartej przez to ciało, tzn. ciało zanurzone w cieczy doznaje ze strony tej cieczy parcia do góry, równego co do wartości ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało.

Z czasem prawo to uogólniono na gazy i ciała sypkie spełniające określone warunki.

Jak głosi legenda, Hieron II po obwołaniu go królem Syrakuz w 265 p.n.e. zamówił dla siebie koronę z czystego złota. Władca nie dowierzał jednak złotnikowi. Posądzał go o to, że koronę wykonał ze srebra i z zewnątrz tylko pozłocił. Zwrócił się tedy do przebywającego na jego dworze Archimedesa, aby ten sprawdził jego przypuszczenie, nie niszcząc pięknej korony.

Archimedes długo myślał nad tym zadaniem, niestety, bez skutku. Zastanawiał się nad tym nawet w kąpieli. Siedząc kiedyś w wannie zauważył, że ciała zanurzone w cieczy wydają się lżejsze. W tym momencie przyszło nań olśnienie. Z okrzykiem: heureka! (znalazłem!) Archimedes ponoć wyskoczył z wanny i w stroju mocno niekompletnym pobiegł przez miasto do swego króla, aby mu zakomunikować o rozwiązaniu problemu. Jeśli więc wierzyć legendzie, to dzięki zadaniu króla Hierona Archimedes odkrył ważne prawo, zwane dziś prawem Archimedesa, które stanowi podstawę teorii pływania ciał.

Jeżeli rzeczywiście Archimedes odkrył to prawo w wannie, to trudno się dziwić, że był zaskoczony prostotą metody, jaką należało zastosować, aby rozwiązać postawione mu zadanie. Srebro ma bowiem gęstość prawie dwa razy mniejszą niż złoto. Fałszywa korona musiałaby więc mieć znacznie większą objętość niż korona z czystego złota o tej samej masie i co za tym idzie wypierałaby więcej wody, a zatem więcej „traciłaby pozornie na ciężarze". Inaczej fałszywa korona byłaby w wodzie znacznie lżejsza niż próbka czystego złota o tej samej masie.

Prawo Archimedesa jest najważniejszym, lecz bynajmniej nie jedynym osiągnięciem Archimedesa w zakresie hydrostatyki. Jego badania i spostrzeżenia dotyczące warunków równowagi cieczy i warunków pływania ciał legły u podstaw rozwoju tej dziedziny.

.

2006 iwiedza