2007-08-09 Ostatnia modyfikacja.

Zadanie

Zadanie. Ruch po okręgu.

Zadanie i rozwiązanie pochodzi ze strony Fizyka Jamnika

Przerzutki w rowerze górskim działają na zasadzie różnicy w wielkości kół zębatych. Załóżmy, że przednie koło zębate obraca się k1 razy na sekundę (tzn. częstotliwość jego wynosi f1 = k1 Hz) i ma promień r1. Tylnie koło zębate ma promień r2. Załóżmy, że promienie obu kół są podane w metrach.
Oblicz ile razy w przeciągu sekundy obróci się tylne koło zębate, podaj jego częstotliwość.

Rozwiązanie

Dane

k1
f1 = k1 [Hz]
r1 [m]
r2 [m]
t = 1 [s]

Wzór na obwód okręgu:

Wzór na prędkość:

Szukane

k2 = ?

Rozwiązanie

Obwód przedniego koła zębatego wynosi:

Obwód tylnego koła zębatego wynosi:

Odległość o jaką przesunie się łańcuch w przeciągu sekundy wynosi:

Skoro łańcuch przesunął się o s na przedniej zębatce, tak więc i musiał o tyle samo się przesunąć na tylnej zębatce. Więc, żeby wyliczyć o ile obrotów wykonała tylna zębatka trzeba podzielić odległość o jaką się przesunął łańcuch przez jej obwód:

Drugim sposobem rozwiązania zadania jest wykorzystanie częstoliwości w obliczeniach. Znamy już obówdy przedniego i tylniego koła. Jeśli pomnożymy obwód przedniego koła przez częstliwość f1 to uzyskamy prędkość liniową obręczy przedniego koła v1:

Następnie mnożąc prędkość v1 przez czas t uzyskamy odległość o jaką przesunął się łańcuch:

Wykonując analogiczne obliczenie dla tylnego koła też możemy obliczyć drogę. Załóżmy chwilowo, że znamy częstotliwość tylnego koła (którą mamy obliczyć):

Przyrównując te oba równania uzyskujemy proporcję:

Z tej proporcji możemy obliczyć częstotliwość koła tylnego f2:

Uwaga: Sposób rozwiązywania, jaki należy wybrać, jest zależyny od zadania, ponieważ jeśli w treści zadania występuje ilość obrotów koła w jakimś przedziale czasowym to w większości przypadków należy obliczyć to sposobem pierwszym, natomiast jeśli w treści zadania pojawia się częstotliwość to najprawdopodobniej należy wykonać obliczenia za jej pomocą.

Odpowiedź

Ilość obrotów wykonanych przez tylnie koło zębate w przeciągu sekundy ruchu przedniego koła zębatego wynosi:

Chcąc obliczyć częstotliwość uzyskujemy:

Dyskusja

 

Podstawa teoretyczna

Artykuły na stronie

 

Linki

...

Zadania z przedmiotu

Zadania